Counter

Tidl. udnævnte - Byfesten

Gå til indhold

Hoved menu:

Tidligere Midsommerkonger og Dronninger
1982
Kjeld Nielsen


1983
Anders Jensen


1984
Jon Pugholm

1985
Per Johansen

1986
Gert Kristensen


1987
Gunni Hansen


1988
Niels Erik Nielsen


1989
Jens Kolind


1990
Jens Møller


1991
Elly Lange


1992
Palle Villumsen


1993
Bente Nielsen


1994
Kurt Pedersen

1995
Torben Braskø


1996
Per Vammen

1997
Henrik Jensen

1998
Malene Kallestrup

1999
Tommy Skødt


2000
Hanne Højbjerg

2001
Jens Verner Justesen


2002
Lene Yde


2003
Lene Quorning


2004
Michael Nøhr


2005
Asger Frank


2006
Mette Nielsen
Leif Søndergaard


2007
Ragna Kolind
Carit Dahl Sørensen


2008
Birgit Justesen
Leo Nielsen


2009
Gitte Høgh
Gert Kristensen


2010
Karin Skytte Jensen
Henning Fruergaard


2011
Dorthe Valentin
Niels Martin Husum


2012
Line Laustsen
Robert thygesen


2013
Frida Frøslev
Kris Pedersen


2014
Marianne Fruergaards
Allan Betzer


2015
Elisa Færch Mikkelsen
Tage Stagsted


2016
Grethe Frøslev
Niels Gustav Jørgensen


2017
Bente Louise Pedersen
Erling Andersen


2018
Lillian Tordrup
Thorbjørn Nannberg


2019
Kirsten Andersen
Eli Højbjerg Kristensen 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu